שינוי / ביטול הזמנה

מדיניות ביטול:
ביטול הזמנה אשר יתקבל עד 14 ימים לפני תאריך ההגעה בשעה 15:00 - יחויבו דמי ביטול על סך 100 ש"ח או לחלופין 5% מסך ההזמנה, הגבוה מבין השניים.
בהתאם לסעיף הקודם, ביטול הזמנה אשר יתקבל עד 7 ימים לפני תאריך ההגעה בשעה 15:00 - יחויבו 50% מדמי ההזמנה.

דמי ביטול:
ביטול אשר יבוצע במהלך 3 הימים הקודמים ליום ההגעה המוזמן יחויב בתשלום של 100% מערך ההזמנה.
במקרה של אי הגעה ללא כל הודעה מוקדמת יחויב המזמין במלוא סכום ההזמנה.